FAQs

Mi fyddwn yn defnyddio'r dudalen yma i gynnig atebion i gwestiynnau cyffredin.  Os oes cwestiwn arbennig gyda chi, anfonnwch neges ac fe wnaw'n ein gorau i ateb.

We will be using this page to offer answers to common questions.  If you have specific questions, please send us a message and we'll do our best to answer.